Verjaardagsbox-Losser drijft op bijdragen van particulieren, bedrijven en service clubs. Wilt u dan ook iets bijdragen in welke vorm dan ook, dan is dat welkom.

Wanneer u financieel wilt bijdragen kan dat door uw gift over te maken per bank. U ontvangt indien gewenst een factuur van ons.

Wilt u uw steentje bijdragen? Dit kan door geld te doneren via onderstaand rekeningnummer. Door ons te helpen geeft u een kind een echte verjaardag!

Onze bankgegevens:
IBAN NL74RBRB0706473175
t.n.v. Stichting Verjaardagsbox-Losser, Losser

Vul hier voor ons contact formulier in svp.


    SponsorVrijwilliger