Mendy Versteeg is WMO-consulent en sinds 1 januari 2017 tevens coördinator minima. Van de onlangs gehouden activiteiten die onder haar leiding hebben plaats gevonden schreef ze een verslag c.q. nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is hieronder onverkort weergegeven.

Nieuwsbrief juli 2017

De 2e bijeenkomst “Kijkje in de keuken” van 3 juli was in het prachtige Kulturhus ’t Trefpunt te Overdinkel. Er waren maar liefst 70 personen….geweldig!

Cijfers

In Losser leven 544 huishouden van een sociaal minimum inkomen. 305 kinderen van de Gemeente Losser groeien op in een minimahuishouden. Daar zijn de kinderen van werkende ouders die onder de armoedegrens leven niet bij meegeteld omdat zij vaak niet in beeld zijn bij de gemeente.

De Verjaardagsbox-Losser

We hebben een klein groepje vrijwilligers gevonden die de Verjaardagsbox in Losser willen gaan op starten. Zij gaan 6 september mee kijken in Oldenzaal. Voor aanmelden als vrijwilliger of meer informatie bel of mail gerust.

Maandag 11 september is de volgende bijeenkomst “kijkje in de keuken” in de Lutte bij Erve Boerrigter, aanvang 19.00 uur, waarvoor men zich bij mij op kan geven. Heb je ideeën, suggesties of verbeteringen voor de volgende bijeenkomst, dan hoor ik dat graag. De bijeenkomst is bedoeld voor vrijwilligers, organisaties en belangstellenden voor dit onderwerp.

Vriendelijke groet

Mendy Versteeg

m.versteeg@losser.nl

tel:06.12614254

bron: Hallo Losser

Categorieën: Nieuws