De Gemeente Losser is één van de initiatiefnemers en ondersteuners van Stichting Verjaardagsbox-Losser. Via de Gemeente Losser krijgt Verjaardagsbox-Losser financiële ondersteuning. www.losser.nl

Ook is het netwerk van de Gemeente van groot belang voor ons.

www.losser.nl/iedereenkanmeedoen 
biedt verschillende mogelijkheden om kinderen uit armoedegezinnen in de gemeente Losser te ondersteunen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Zo kunt u kiezen voor 1 op 1 sponsoring, eenmalige donaties en giften, of sponsor één van onze projecten.

Kijk op www.losser.nl/iedereenkanmeedoen voor meer informatie.