De Stichting Voedselbank Steunpunt Losser is in december 2010 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden, en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.

De voedselbank is uitsluitend werkzaam in de gemeente Losser, te weten de vijf kerkdorpen Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen en De Lutte.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Losser verwerft voedsel via het regionale distributiecentrum in Deventer, bij plaatselijke en regionale bedrijven en waar mogelijk bij andere voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.

www.voedselbanklosser.nl